pentru o predicare utilă

Înţelege ceea ce vorbeşti- Nu explica ceea ce nu înţelegi

Trăieşte ceea ce predici- Nu predica ceea ce nu practici

Predică Scriptura- Nu predica preconcepţii

Predică- Nu spune poveşti

practice

Excelenţa în predicare este un lucru de dorit pentru cei mai mulţi dintre creştinii practicanţi. Chiar şi cei care nu conştientizează această dorinţă, au o bucurie sufletească şi intelectuală ori de câte ori li se oferă predici excelente. Desigur, excelenţa în predicare este rezervată unui mic număr de vorbitori, dar necesitatea de a tânji spre excelenţă este liberă pentru fiecare dintre cei care au acces la amvon. Aceasta este o dorinţă nu doar legitimă, ci şi necesară, astfel încât progresul spiritual şi technic al predicatorului să imprime un impuls pentru creştere şi iluminare bisericii căreia îi vorbeşte.

 

Dorinţa de a excela în predicare trebuie să se manifeste practic pe două linii de acţiune personală, care nu sunt paralele sau divergente ci trebuie să se suprapună, să se întrepătrundă până la idealul contopirii într-un parcurs unic: vorbesc, pe de o parte, despre practica spirituală a devoţiunii intime cu Dumnezeu, a părtăşiei active cu biserica şi a relaţionării testimoniale cu societatea, iar pe de altă parte, despre dezvoltarea abilităţilor de studiere şi înţelegere a Scripturii şi de proclamare a acesteia.

 

Dacă prima linie trebuie să fie comună tuturor credincioşilor, cea de-a doua este rezervată predicatorului, care trebuie să dorească să ajungă la o expoziţie briliantă a adevărului mântuitor al lui Dumnezeu. Dacă, aşa cum spuneam, acest nivel al strălucirii discursive este atins de un număr redus de persoane, expunerea clară şi utilă a textului biblic trebuie să fie unitatea de măsură pentru fiecare predicator.

 

Trebuie să facem efortul mental ca să ajungem la înţelegerea că la amvon nu urcăm ca să vorbim, ci ca să oferim ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru biserică. Este absurd să continuăm a considera un semn de loialitate dispoziţia membrilor de a suporta predici anoste, lipsite de învăţătură, de greutate doctrinară şi de stil. După cum, ar trebui să nu mai considerăm predică povestirea unor episoade biblice, deoarece orice persoană care a trecut prin ciclul primar trebuie să fie capabilă să redea în rezumat un text proaspăt lecturat.

 

Având în vedere dubla natură a bisericii, care este un organism divino-uman, este de pretins ca omul să-şi facă partea sa în lucrarea de slujire. Acest lucru este valabil şi în predicare. Partea omului constă în a avea disponibilitatea de a sta în prezenţa lui Dumnezeu pentru primirea inspiraţiei şi apoi de a lucra efectiv pe baza inspiraţiei primate.

Cu privire la predicare, începutul transpunerii în practică este planificarea subiectelor de predicat, într-o etapizare care să urmărească o înţelegere sistematică, progresivă şi practică a adevărurilor Scripturii, recapitulativă şi circumscrisă unor scopuri clare, motivatoare. Urmează planificarea predicatorilor şi fiecare predicator în parte va trebui să-şi dea întreaga silinţă ca prin practică spirituală, studiu şi elaborare să fie capabil să ofere bisericii hrana spirituală necesară, proaspătă şi savuroasă, necontaminată şi neamestecată.

 Si cel mai important lucru: nu predica ceea ce tu însuţi nu faci şi fă tu însuţi ceea ce predici. Înaintea fiecărei predici analizează-ţi viaţa, relaţiile, atitudinea, orgoliul, limitările, timpul de rugăciune, timpul de studiu biblic. Fă. Fii. Caută să devii.

Advertisements

3 thoughts on “pentru o predicare utilă

  1. 🙂 Da… eu azi eram pe blog si am zis să intru si pe al tău să vad daca mai misca ceva şi am avut o surpriză faina 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s