Pentru căci…

Citim în Evanghelie că Isus şi-a influenţat ucenicii până acolo că felul lor de exprimare indica precis, dincolo de orice dubiu relaţia cu Învăţătorul. În acest sens, Matei 26:73 relatează: “Peste putin, cei ce stateau acolo, s-au apropiat, si au zis lui Petru: Nu mai incape indoiala ca si tu esti unul din oamenii aceia, căci si vorba te dă de gol.”

Probabil că penticostalii s-au gândit că este foarte spiritual  să adopte  şi ei un semn distinctiv în vorbire, care să indice apartenenţa lor la Biserica cea adevărată şi înflăcărată.  Astfel, o mare mulţime de fraţi scumpi, în principal bărbaţi care au câte un pic de legătură cu amvonul, au înlocuit conjuncţia “că” cu conjuncţia “căci”.

Indiscutabil, atunci când “că” înseamnă “pentru că” sau “fiindcă” sau “deoarece”, folosirea lui “căci” în loc de “că” este permisă. Dacă însă “căci” este pus în constucţii de tipul “pentru căci aşa ne învaţă Scriptura” sau “prin faptul căci ne-a mântuit” ori “a visat căci un înger al Domnului îi spunea”, termenul este greşit utilizat. Şi mai este şi foarte neplăcut auzului.

Pentru a evita greşala, este mai bine ca în loc de “căci” să se folosească cuvântul  “că”, această utilizare fiind totdeauna gramatical permisă. Pentru cei la care utilizarea lui “căci” în loc de “că” a devenit stereotipă, va trebui un efort conştient de dezvăţare şi reînvăţare.

Un alt pericol al lui “căci” apare atunci când ne exprimăm în scris fără a avea posibilitatea tehnică a folosirii diacriticelor. Mare atenţie la aceste situaţii ! Cum de altfel nici “că” nu ne scuteşte de atenţia necesară evitării asocierii cu cuvinte care încep cu grupurile de sunete “ca-” şi “că-”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s