Pregatirea predicii


Pregătirea predicii de duminică pentru slujitorii laici devine adesea o problemă datorita timpului pe care trebuie să-l împartă între serviciu, familie, odihnă, biserică şi alte activităţi. O modalitate rezonabilă de a ajunge duminică cu predica pregătită este alocarea unei zile a săptămânii pentru fiecare etapă. Todd Hiestand pastor al “The Well” ,  care face pastoraţie în paralel cu un serviciu laic şi  James MacDonald (cine nu îl cunoaşte?), un pastor care trebuie să îşi împartă timpul dedicat pregătirii predicii şi lucrării pastorale cu solicitările impuse de către misiunea pentru care lucrează în cursul săptămânii sunt doar 2 exemple de predicatori care confirmă beneficiile pregătirii pe etape zilnice a predicii. Vezi aici, JMD .
Un exemplu practic de model de aranjare a orarului în pregătirea predicii ar fi:
Ziua: Luni, dimineaţa, la trezire, familiarizarea cu paragraful. Timpul devoţional al zilei de luni să fie lectura devoţională a textului din care urmează duminică să predic. De ce devoţional? Pentru că deşi mă familiarizez cu textul pentru duminică, nu îl lecturez cu gândul de a descoperi ce să spun bisericii. Voi încerca să primesc textul acesta în viaţa mea cu aceeaşi deschidere cu care în orice dimineaţă vreau să primesc personal, pentru mine însumi, cuvintele Scripturii; adică hrană pentru suflet. Voi putea astfel să văd cum se aplică aceste cuvinte vieţii mele pe parcursul săptămânii, cum îmi vorbeşte în diversele situaţii ale fiecărei zile din săptămână, dacă mă sfătuieşte sau mă judecă şi ce doreşte Dumnezeu să îmi comunice mie personal din acest text.
.
Durata: Probabil că o jumătate de oră este suficientă pentru citirea pasajului şi pentru rugăciunea pe pasaj.
.
Instrumente: Un lucru de mare ajutor în acest sens ar fi calendaul cu texte programate. Altfel, căutarea unui text, stabilirea paragrafului, decizia de a predica duminică din respectivul paragraf devin sarcini dificile şi consumatoare de timp.
.
Obiectivul: La finalul timpului devoţional voi avea în suflet impresia textului asupra fiinţei mele.
.
Ispita: Tentaţia de a identifica în această etapă elemente pentru predică este mare, dar trebuie reprimată. Scopul principal al devoţionalului este să mă hrănesc din scriptură, să conversez intim cu Dumnezeu.
.
.
Ziua: Marţi (şi în celelalte zile, voi încerca să separ timpul devoţional de timpul de pregătire a predicii; cel mai simplu mijloc este ca pentru timpul de părtăşie cu Dumnezeu să caut hrana sufletească în alte texte din Biblie). Pe parcursul zilei voi încerca să citesc textul pt predică de mai multe ori. Voi încerca pentru acest lucru să-mi flosesc timpii morţi (de exemplu aşteptarea la medic, la spălătoria auto, călătoria cu autobusul etc), pauzele şi timpul dinaintea somnului. Lecturile repetate ale textului vor fi atât pragmatice, pentru o asimilare mentală intenţionată (în perioadele de aşteptare de ex, când de obicei lipseşte confortul), cât şi în atitudine de rugăciune (o pauză de 10 minute este suficientă pentru două lecturi şi două minute de rugăciune compuse din mai multe conversaţii interioare de 20-30 de secunde fiecare, sau pur şi simplu de rugăciuni scurte de felul “Duhule Sfânt iluminea-ză acest text în mintea mea” sau “Deschide-mi inima ca să văd ce vrei să îmi arăţi” sau chiar adresări laudative în funcţie de ceea ce crează în mine textul: “Mulţumesc, Doamne” sau “Te binecuvântez pentru că-mi vorbeşti chiar acum”).
Voi căuta să citesc pasajul în contextul imediat. Să înţeleg circumstanţele descrise sau în care se întâmplă acţiunea sau în care este rostit.
.
Durata: Probabil fragmentele de timp dedicate citirii repetate şi a contextului pot cumula 40-50 de minute
.
Instrumente: Un Nou Testament de buzunar sau o aplicaţie care permite lectura Bibliei pe telefonul mobil, sau pur şi simplu o foaie de hârtie pe care am tipărit pasajul sau şi mai bine, pe care l-am scris cu mâna.
.
Obiectivul: La finalul zilei voi cunoaşte textul îndeaproape, voi şti cartea, capitolul şi numărul versetelor care delimitează paragraful.
.
Ispita: Tentaţia de a citi superficial, sau de a sări peste această etapă
.
Ziua: Miercuri– reprezintă ziua în care mă adâncesc în text. Este de fapt etapa observării. Încadrez pasajul în genul literar şi bombardez textul cu întrebări (cine, ce, unde, când, cum, de ce, pentru ce). Încep să caut ideea pasajului, să conştientizez faptul că oamenii insuflaţi de Duhul Sfânt au scris rândurile respective pentru a comunica   ceva, pentru a avertiza sau sfătui, poate pentru a aduce o lumină în situaţia confuză în care se găseau destinatarii. Voi încerca să înţeleg ce a vrut să transmită autorul scrierii, care a fost motivaţia lui. În această încercare mă opresc asupra cuvintelor cheie, a elementelor de legătură dintre propoziţii, caut înţelegerea fiecărei expresii în cadrul frazei şi a pasajului. În tot acest timp, scriu note, idei, orice idei care par a răzbate din text şi încerc să văd cum acestea se raportează la ideea textului. Hiestad spune că este etapa în care creezi propriul comentariu pe text.
.
Durata: Consider că minimul necesar este de 1 oră.
.
Instrumente: Biblia, hârtie şi creion (de exemplu). Sau o aplicaţie IT de notiţe în care copiezi textul pasajului, îl stezi pe coloana stâgă a unui tabel şi faci observaţiile direct lângă text, în coloana din dreapta , sau o biblie de studiu cu margine lată şi text spaţiat.
Obiectivul: la sfârşitul zilei voi avea un material cu înţelegerea proprie asupra textului, cu explicaţii proprii şi -cel mai important aspect- voi avea ideea exegetică
.
Ispita: Mai ales dacă textul este foarte greu, va exista tentaţia de a vedea acum ceea ce spun teologii noştri favoriţi, de a renunţa la formularea ideii şi de a căuta care spun alţii că este ideea textului; pericolul în acest caz este că un comentariu sau o predică foarte bună îmi va capta iremediabil mintea şi voi încremeni în ideile predicatorului respectiv. De aceea, verificarea resurselor secundare trebuie amânată pentru ziua următoare.
.
.
Ziua: Joi– în mod ideal, ar trebui să caut şi să identific ideea predicii; practic însă, este foarte posibil ca ceea ce vreu să predic din text să se fi conturat în zilele precedente. Poate ideea predicii este apropiată chiar de ideea exegetică. Acum începe activitatea de clarificare a notiţelor din ziua precedentă, confruntarea lor cu părerile şi comentariile teologilor, istoricilor, altor predicatori. Acum Biblia se aşează între cursuri, comentarii şi dicţionare. Este timpul pentru ca dogmatica să fie lăsată să judece gândurile pe care le-am aşternut pe marginea textului. Începe sistematizarea notiţelor disparate, structurarea punctele principale care susţin ideea predicii sau care decurg din aceasta.
.
Durata: Chiar dacă în cursul zilei această etapă poate fi realizată pe bucăţi (de ex: dimineaţa identificarea ideii predicii şi schiţarea cursului predicii, iar după amiază sau seara lecturi pe temă sau text , consultarea materialelor secundare şi o restructurare a scheletului predicii) per ansamblu ar trebui să ne consume peste 2 ore.
.
Instrumente: aplicaţii biblice IT sau chiar programe biblice, enciclopedie biblică, comentariu pe text, predici pe text, studii pe text sau carte, internet etc etc
.
Obiectivul: La sfârşitul zilei, voi avea ideea predicii şi structura predicii; în mare, deja am predica; deja aş putea să am un discurs onorabil din pasajul ales.
.
Ispita: în mod cert, internetul este cea mai mare tentaţie; în loc de 2 ore de studiu şi formare a schiţei, risc să navighez 2 ore în căutare de resurse, iar în paralel să mai văd cine ce scrie pe facebook, +1, buzz, blog şi alte preocupări consumatoare de timp şi concentrare.
.
.
Ziua: Vineri– este ziua în care predica prinde substanţă, coerenţă, culoare. Bine sau nu, cu riscul de a umple 10 pagini, eu simt nevoia să îmi scriu predica, frază cu frază.
Adăugarea de ilustraţii- eu prefer trimiterea la exemple din Scriptură. Notarea referinţelor biblice.
.
Durata: depinde mult de factori interni şi externi: inspiraţia, starea în care mă aflu, bogăţia resurselor şi chiar bogăţia textului.
.
Instrumente: calculator şi imprimantă; în această fază, spre deosebire de cea a observării (vezi miercuri) prefer computerul în locul pixului şi hârtiei pentru toate beneficiile pe care le oferă redactarea electronică.
.
Obiectivul: la sfârşitul zilei, voi avea în mână predica. Deja apropierea duminicii nu mai crează stres: rămân doar emoţiile
.
Ispita: ispita mea, care mă biruie aproape de fiecare dată, este scrierea întregii predici, cu toate detaliile, cu toate ilustraţiile
.
Ziua: Sâmbătă– recapitularea predicii şi rugăciune pentru claritatea expunerii a doua zi. Cererea însoţirii Domnului, rugăciune pentru ungere.De exemplu, JamesMacD după tipărirea manuscrisului foloseşte diverse culori pentru o vizualizare instantanee în timpul predicării.
.
Durata: cca 1 oră
.
Instrumente: predica tipărită, creion pt eventuale sublinieri sau însemnări
.
Obiectivul: la sfârşitul zilei, voi cunoaşte foarte bine ceea ce trebuie să spun a doua zi
.
Ispita; captivitatea în limitele manuscrisului indiferent de situaţia concretă de la biserică, ceea ce poate duce la nepotrivirea atitudinii, depăşirea timpului alocat, lipsa de malea bilitate şi disponibilitate la sugestiile Duhului Sfânt.
.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s