Darurile Duhului Sfant (I): cine le primeste

Darurile Duhului Sfânt (Charismele)- cine le primeşte?

Dacă biserica lui Cristos sau dacă cei mai iluştri reprezentanţi ai ei ar porni la cucerirea lumii cu Evanghelia doar în baza mandatului facerii de ucenici, gestul ar fi unul încărcat cu o profundă notă de aroganţă. O misiune, o pornire de comunicare a Veştii Bune lumii nu poate nădăjdui la succes despărţită de Duhul Domnului. Cel care face posibilă convertirea este Duhul Sfânt. Cel care cunoaşte perfect cine când se va pocăi, este Duhul Sfânt. Cel care face lucrarea de convingere a necredincioşilor în ceea ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata este Duhul, Paracletul lui Isus şi Mângăietorul ucenicilor Lui.

Astfel, lucrarea de comunicare a Evangheliei celor din jurul nostru, este o lucrare care trebuie făcută cu însoţirea Duhului şi cu conştiinţa faptului că pe noi Dumnezeu ne-a ales să vorbim, în vreme ce Duhul Sfânt transformă cuvintele noastre în elemente ale covertirii.

Având în vedere această colaborare dintre om şi Dumnezeu în lucrarea de propovăduire, Duhul Sfânt este cel care îl înzestrează cu daruri pe propovăduitor.

Aici se pune întrebarea: care este acel om înzestrat cu daruri şi de la ce nivel al predicării apare această înzestrare?

Răspunsul este simplu dacă putem să credem următoarele afirmaţii:

–         mântuirea personală din perspectiva lui Dumnezeu nu este un scop în sine;

–         Dumnezeu ne mântuieşte ca să lucrăm pentru extinderea împărăţiei Sale;

–         în acest sens, fiecare persoană mântuită trebuie să lucreze, lucrarea fiind transmiterea Evangheliei către o lume înstrăinată de Dumnezeu, pentru ca oamenii păcătoşi să fie transformaţi prin Evanghelie în copii ai lui Dumnezeu.

Nivelul de transmitere a Cuvântului Evangheliei porneşte de la nivelul personal. Înseamnă că tot de aici începe şi echiparea de către Duhul Sfânt.

Desigur că darurile spirituale sunt transferate membrilor bisericii în cantităţi diferite, însă fiecare credincios este înzestrat de către Duhul Sfânt cu daruri în vederea realizării lucrării personale în biserică şi în societate.

Cu alte cuvinte, atât marele evanghelist care expune Cuvântul înaintea mulţimilor cât şi creştinul anonim care pune timid o broşură despre iubirea Domnului în cutia poştală a vecinului său sunt binecuvântaţi şi susţinuţi de Duhul Sfânt cu daruri.

Pavel le scrie celor din Corint că darurile spirituale sunt împărţite fiecăruia după voia Duhului şi spre folosul altora:

1 Corinteni 12:7 Si fiecaruia i se da aratarea Duhului spre folosul altora.

1 Corinteni 12:11 Dar toate aceste lucruri le face unul si acelasi Duh, care da fiecaruia in parte, cum voieste.

Priveşte chiar acum darul primit de la Duhul Sfânt şi roagă-l pe Dumnezeu să te ajute să îl pui în valoare, lucrând pentru Împărăţia cerească!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s