Nevoia de lideri autentici

leading

Având în vedere că o comunitate creştină este puternică atunci când are lideri puternici, inspiraţi, dedicaţi, plini de Duhul lui Dumnezeu, oameni cu discernământ care să înţeleagă luptele bisericii, pericolele spirituale, aşteptările pe care le au membrii, societatea şi Dumnezeu (nu neapărat în această ordine) de la biserica locală, ar trebui să continuăm să stăm înaintea Domnului Isus, ştiind că El este preocupat de biserica Sa şi că este gata să dea binecuvîntare: o biserică reală are nevoie de o conducere reală.

Mi-am amint o descriere a slujitorului creştin făcută de John MacArthur şi a 9 dintre lucrările de slujire spirituală;  o împărtăşesc cu voi ca să ştiţi până unde ar trebui să insistăm în a cere lui Dumnezeu o conducere puternică:

“Aceia care sunt chemaţi să predice, aceia care sunt chemaţi să păstorească, cei ce sunt chemaţi să fie presbiteri în biserică au o imensă responsabilitate.

  1. Responsabilitatea lor este să predice Evanghelia pentru convertirea necredincioşilor şi a păcătoşilor.
  2. Responsabilitatea lor  este să-i adune pe cei credincioşi în adunări solemne şi să rânduiască biserica în scopul închinării înaintea lui Dumnezeu.
  3. Responsabilitatea lor este să înveţe congregaţia expunând clar şi cu putere şi aplicând direct Cuvântul lui Dumnezeu la vieţile oamenilor.
  4. Responsabilitatea lor este să administreze oficiile astfel încât să conducă oamenii la o reînnoire a Legământului ascultării, să îşi mărturisească păcatele şi să se curăţească de toate întinăciunile cărnii.
  5. Responsabilitatea lor este să vegheze biserica, să conducă viaţa bisericii, inclusive să se opună neascultării şi tulburării.
  6. Responsabilitatea lor este să antreneze, să echipeze, să asigure / să ridice învăţători şi lucrători pentru ca fiecare credincios să poată fi atins personal, astfel ca fiecare credincios din grija lor, în diferite moduri, să primească consiliere biblică, exemple pentru a-şi rezolva îndoielile, slăbiciunile, teama, dificultăţile, păcatele şi anxietatea.
  7. Responsabilitatea liderului spiritual este de asemenea, să fie un doctor care are grijă de toate infecţiile credincioşilor, fie că acestea sunt vicii sau erezii, să îi conducă la tratamente de însănătoşire sau să aplice excomunicarea.
  8. Liderul spiritual este responsabil sa fie blândul păstor care are grijă ca toate nevoile lor să fie asigurate, ca toate rănile să fie vindicate şi ca toate durerile si frământările să fie rezolvate.
  9.  Liderul spiritual luptă pentru victoria adevărului, apărând adevărul şi turma.

 Şi pentru toate acestea el trebuie să răspundă în faţa lui Cristos. Şi în toate acestea el trebuie să fie un model de virtute şi să trăiască ceea ce doreşte ca oamenii să devină.”

P.S.

-Dacă cineva are nemulţumiri vis-a-vis de aranjarea textului sau de traducere, rog vedeţi originalul aici:

“Those who are called to preach, those who are called to pastor, those who are called to be elders in the church have an immense responsibility. Their responsibility is to preach the gospel for the conversion of the unbelieving and the ungodly sinners. Their responsibility is to gather those converts in to solemn assemblies and order churches for the purpose of worshipping God. Their responsibility is to teach teh congregation by expounding clearly and powerfully and applying directly the Word of God to their lives. Their responsibility is to administer the ordinances in such a way as to lead the people to renew their covenant of obedience and to confess their sin and to purify themselves from all filthiness of the flesh. Their responsibility is to oversee the church, to govern its life including the rebuke of the disobedient and the strengthening of the faint. Their responsibility is to train and to appoint teachers and workers for each believer so that they reach all of those who are in their care and are able to in a diverse way offer biblical counsel and example for resolving their doubts, their weaknesses, their fears, their difficulties, their sins and their anxieties.

The responsibility of the spiritual leader is also to be the physician who runs the hospital which cares for all their infections, whether vice or heresy and leads them to holy cures or expels them. And the spiritual leader is responsible to be the tender shepherd who cares to see that all their needs are supplied and all their wounds are healed and all their distresses are resolved. The spiritual leader is to champion the truth, defending it and its flock. And for all of that he must answer to Christ. And in all of it he is to be a model of spiritual virtue and is to live what he wants the people to become.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s